Mensen inspireren/motiveren
om de zin en hun doel van het leven terug te vinden.

Een nieuwe stap!


Binnen mijn onderneming van De Vlindervalei maak ik weer een nieuwe stap in groeimogelijkheden.
De afgelopen 5 jaar binnen De Vlindervalei heeft mij weer naar transformatie geleid in mijn onderneming en krijgt het een nieuwe jas. Vanwaaruit nieuwe projecten mogen gaan ontstaan.
Die voor mij nu al zichtbaar gaan worden in wat het mag gaan worden kijken we naar mogelijkheden hoe dit uit te gaan werken en met wie. Deel ik dit, mijn missie mijn droom al met u op deze website

De transformatie van De Vlindervalei naar Het Vlinderhuis wat mijn nieuwe onderneming wordt.
Vanuit deze nieuwe onderneming mijn eigen praktijk Het Vlinderhuis ontstaan meerdere projecten en vestigingen die met elkaar een geheel gaan vormen. Met als doel de mens, kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden naar de beste versie van zichzelf.Holistisch Centrum Het vlinderhuis brengt mensen samen

 

Binnen het vlinderhuis zijn diverse organisaties en vestigingen op hun eigen locatie gehuisvest. Het is een holistich centrum waar diensten aangeboden worden die transformatie te weeg brengen voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording, healing en zelfredzaamheid. Tevens zijn er 2 Vinderhuizen voor begeleid kamertrajecten zoals een Vlinder Realisatiehuis en een Vlinder Doorstroomhuis


Gericht op:  Persoonlijke ontwikkeling en groei zelfzorg gezondeleefstijl en sociaalwelzijn.

Het is in de bloei van het nieuwe leven en wordt door de komende jaren vorm gegeven.

 Ons motto is: vrede in en met je zelf, de ander en al het andere, is de weg naar vrede op aarde11-2023

Op weg naar vernieuwing

Van platform naar een holistisch centrum

Februari 2023 gestart vanuit het vorm geven van een platform op social media kanaal Facebook. Waar mensen met gelijke ideeën en wensen samen komen.
Waar disciplines elkaar kunnen vinden en waar de zoekende mens naar heelheid en eenheid een discipline vindt die past bij het moment waar de persoon zich bevindt.


Gaan we nu naar de volgende stap een Holistic Health Care Center.

Er kondigd zich een nieuwe beweging aan.

06-03-2024

Terwijl alle aandacht naar het verwezelijken van een holistisch centrum ging. 
Liet het universum zien dat we de boog te strak gespannen hadden op een holistisch centrum waardoor er geen ruimte was om te bewegen. Na deze boodschap begrepen te hebben liet ik het wat meer vieren zonder het helemaal los te laten.


Wanneer we ons vasthouden aan wat we weten en geen ruimte maken voor wat er allemaal mogelijk is zetten we de energie voor onszelf vast. Dat eenmaal los gelaten te hebben kwam de boodschap van een nieuw project naar me toe, waarin werd  verteld dat er ook een huis mag komen voor een "begeleid kamer training traject."
Naar eigen wens vormgegeven. 

Dit werd Het Vlinder Realisatie Huis!


Hierdoor was er weer nieuwe ruimte gecreerd om hierop verder te participeren in wat er hierin allemaal nog meer mogelijk was. Stroomde de informatie lettelijk zo bij mij binnen. En zag ik dat het Vlinder Realisatiehuis een starthuis was op weg naar zelfstandig wonen, maar dat er een doorstroming nodig was als tussen weg waarin jongeren meer ruimte krijgen in een eigen leven met begeleiding op maat.


Zo ontstond het beeld van een doorstroomhuis!Vervolgens werd er energetisch geschoven met de binnenkomende informatie om alles op zijn eigenplek te laten landen zoals het bedoeld was. Dit kon pas toen we de controle los lieten en het als vanzelf laten ontstaan. Waardoor alles wat we aan elkaar geplakt hadden voorzichtig van elkaar los gehaald werd en zagen we het werkelijke doel van de setting.


Het Vlinderhuis als organisaie waar verschillende vestigingen ondernemingen onder vallen ieder vanuit zijn eigen missie, doel en doelgroep. Met dit gegeven zag ik wat er nog meer nodig was aan aanbod binnen dit concept van de twee Vlinderhuizen en het eerdere beeld van een holistisch gezondheidscentrum. Vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats.


Ik zag een totaal beeld van een Holistisch Centrum


 • waarin er ruimte was voor een Holistic Health Care Center met een welness gedeelte,
 • waar er ruimte is voor maatschappelijke doeleinden
  waar diensten aangeboden worden op maatschappelijk gebied, naar zelfredzaamheid/zelfstandigheid
 • waar er ruimte is gecreerd voor ontmoeten en gezellig samen zijn zag ik een centrale ruimte/ huiskamer waar bezoekers samen komen om te pauzeren, te lunchen, of elkaar gewoon te ontmoeten en praatje te maken of een spel met elkaar te doen.
 • waar men kan deelnemen aan activiteiten cursussen en lessen die gericht zijn op bewustwording gezonde leefstijl en persooonlijke ontwikkeling. waar binnen er ook op creatief gebied diensten worden aangeboden als een kunstzinnigart atelier en een toneelzaal.

We zitten in de ontwikkelingsfase!

Onze geschiedenis

There is a place where you can be yourself
It's a place where you can free yourself.

It's not so far away! Come with me.....


Alle facetten binnen het Holistisch Centrum Het Vlinderhuis zijn er op gericht om de medemens te begeleiden op hun zoektocht naar zichzelf.
En een helingproces op gang brengen voor meer Balans en Innerlijke rust naar Persoonlijke groei. Het aanreiken van tools die ingezet kunnen worden voor Persoonlijke Ontwikkeling, Heling en Bewustwording. De mogelijkheid wordt geboden om samen te komen en kennis, wijsheid, ontdekkingen, en ervaringen te delen met elkaar in groepsactiviteiten/bijeenkomsten.


Te denken aan; projecten in het thema "Samen Sterk!" 
Praat/Maatjesgroepen waar jongeren en volwassenen samenkomen binnen een voor hun aansluitende doelgroep om hun verhaal te delen, om kennis en wijsheid met elkaar te delen, om elkaar te steunen en vooral om elkaar te zien.

Daarbij gegeven 1 op 1 begeleiding door de gevestigde praktijken in het Holistic Health Care Centre Het Vlinderhuis. Voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding op maatschappelijk gebied.

Zijn er evenementen bijeenkomsten activiteiten etc in het Vlinderhuis de Oase.

2014

2016

2019

2023

2024

September 2014 was de start van de eigen onderneming in een coachpraktijk voor kinderen en hun ouders. Wat al snel verbreed werd naar coach trajecten en workshops voor elke leeftijd. Gestart onder de naam: Coachpraktijk-Vlinders.

Transformatie binnen het aanbod van coachpraktijk-vlinders. We richten ons nu ook op het lichamelijke deel en brengen balans in het stukje inzicht, het weten en bewust worden. Samen met het in balans brengen van wat er zich vanbinnen afspeelt.

Totale transformatie van de vestiging Coachpraktijk-Vlinders naar De Vlindervalei

Opbouw van Het Vlinderhuis
Het Vlinderhuis is deel van het gehele project wat vanuit hier mag ontstaan en wat in de komende jaren zal uitbreiden.

November/december toewerken naar een Holistisch Gezondheids Centrum Holistic Health Care Centre Het Vlinderhuis.
De eerste stappen zijn gemaakt. In ruimte en ondernemingsplan, zoeken naar disciplines die willen aansluiten zowel complementair als regulier met holistische visie.

Februari - maart; nieuw inzicht in het grote geheel van alle inzichten die ik mee kreeg uit het veld van de toekomst.

Mag ik met het universum puzzelen op waar mag wat, hoe gaan we dit managen? Niets doen dromen en visualiseren, spelen met wat er in de energie aanwezig is kon het ontstaan.

Holistic Health Care Center

Een Holistic Health Care Center is een centrum,

waar we zorg bieden vanuit een holistische visie naar gezondheid, vanuit de kijk van de mens in zijn geheel.


Wij geloven dat niets in het leven je overkomt, maar dat alles in het leven je gegeven wordt.
Wij.... Het Vlinderhuis en de gevestigde disciplines helpen jou daarbij om dit weer te gaan zien.
Als Holistic Health Care Center hebben wij disciplines in huis die samen met ons, uw gezondheid en de weg naar een vitaal leven in harmonie met de bron van wie je werkelijk bent te herstellen.


Wij geloven dat elke situatie, gebeurtenis, klacht, of ziekte zijn eigen verhaal heeft en dat dit verhaal iets zegt over jou als persoon.
Dat wat er in het moment aanwezig is een leer moment is om in te zien in je eigen denken en handelen op bepaalde factoren in het leven.

Niets is voor niets! Het heeft altijd een hoger doel en dat doel ben jij!


Alles is er om jou te laten leren, zodat je kunt groeien in je eigen zijn, je kunt ontwikkelen in je eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
* Om je te helen van je pijn, en om los te leren laten van de balast die je met je mee draagt.
* Om bewust te worden van wat er was en waarom het er was.
* Om bewust te worden van wat er was, en dat niet alles is als wat het lijkt te zijn.
Om bewust te worden van wie je werkelijk bent en waarom je hier bent.

Holistic 


Holistic komt van het woord holistisch of ook wel Holisme.


Wat is holisme, holisme betekent leven vanuit verbinding. Beseffen dat alles met elkaar in verbinding staat en dat het een, een reactie geeft aan het ander. waardoor er een golfbeweging ontstaat die effect heeft op alles in je leven. NIets staat los van elkaar alles heeft met elkaar te maken. En jij bent de persoon die dit in beweging zet en niet de ander. De ander is een respons op wat jij aantrekt, oftewel wat jij nodig hebt. De ander geeft wat jij nodig hebt, en doet dit niet om jou in de persoon iets aan te doen.

Alles in jou is ook in verbinding met elkaar. Je emoties staan niet los van je gedachten, en je lichaam is verbonden met je ziel.

Wanneer je uit balans bent op het ene niveau heeft dat invloed op het andere. Omdat wij de mens als een geheel zien, kunnen we naar de oorzaak van de klacht gaan. Wanneer we de oorzaak gaan helen in plaats van de klacht te bestrijden, ontstaat er balans en kan de energie weer stromen.


Dit doen we op vijf niveau's:

Fysiek (lichamelijk)
Emotioneel (emoties)
Mentaal (gedachten - overtuigingen)
Energetisch (vanuit energetisch oogpunt, energiehuishouding, energie centrales e.d.)
Spiritueel niveau (dieperliggende oorzaak van de klacht, je verbinding met jouw essentie)

Health Care


Health is in het Nederlands vertaald, Gezondheid Zorg - gezondheidszorg zorgen voor de gezondheid van de mens in het geheel. Het is de verbetering van de gezondheid in het algemeen via het voorkomen, verbeteren, diagnosteren, behandelen, of genezen van klachten en ziekte.


Een goede gezondheid bereiken we ook door inzichten te geven in de gedachtengoed van de persoon en het daarnaar handelen in bepaalde situaties en gebeurtenissen.


Zorgen voor een goede gezondheid wil zeggen dat we inzicht verkrijgen in onszelf als persoon en waarom we zo zijn als we nu op dit moment zijn.

Met de wetenschap dat dit een moment opname is en dat alles een proces is van de ziel in ontwikkeling naar heelheid en groei.


Centre

Centre - centrum.

De kern waar het allemaal om draait. Bewust worden van de invloed van je eigen denken en handelen op je leven, en de invloed die de buitenwereld op ons heeft.


Centre staat ook voor centraal voor de verbinding tussen de disciplines, het complementaire en het reguliere, als tussen mens en discipline.


In het holistic healt care centre komt alles samen wat de verbindende sleutel is naar meer in goede gezondheid gezonde leefstijl zelf zorg en bewustwording.

Wat bij draagt aan een leven in geluk voorspoed en harmonie waardoor we in vrede met elkaar kunnen samenleven.


Dat is onze missie , dat is onze taak!


Begeleiding op maatschappelijk gebied

Voor de jongeren die moeite hebben met het zich staande houden in de maatschappij en hier training en ondersteuning in nodig hebben. Bieden we diensten aan die hierbij de jongeren kunnen ondersteunen. Of omdat ze uit een zorg traject komen en de draad van het leven weer willen oppakken. Ze zo aan hun personlijke ontwikkeling en groei hebben gewerkt dat er groei mogelijkheden zijn naar een doorgroei in een zelfstandig leven, maar daar nog wel behoefte hebben aan een persoonlijk coach.


Maatschappelijke begeleiding omvat:
Het wegwijsmaken in onze maatschappij en het bewustzijn van het eigen zelf en jouw rol in het leven. In het groot maar ook in de kleine dingen. Te denken valt aan wat er allemaal rondom een eigen leven en een eigen woonplek geregeld moet worden. Maar ook een budgetcoach of jobcoach kan hier een welverdiende plaats innemen om deze jongeren wegwijs te maken in de maatschappij.


De zorg/begeleiding die wij bieden binnen het Holistisch Centrum het Vlinderhuis;:

 • Ambulante zorg
 • Dagbesteding
 • Cursussen & Workshops
 • Sociale diensten
 • Therapieën
 • Hulp en zorg op maat.Sociaal welzijn:

Ook vinden wij het belangrijk om het belang van het sociaal welzijn  onder de aandacht te brengen.
We vinden het belangrijk om mee te werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen en het bevorderen van het sociaal welzijn en sociale participatie van mensen , groepen mensen en ze kennis te laten maken met verschillende aspecten in het leven waarvan we een andere kijk hebben aangeleerd dan het werkelijk is. Nemen we ze mee in een stukje bewustwording van het zelf hun lichaam en de persoonlijke gezondheid.


Psychosociale begeleiding;
Deze begeleiding is ondersteunend en oplossinggericht.
Begeleiding bij emotionele gevolgen en de sociale gevolgen van een situatie of aandoening.
Hierin wordt je ondersteunt in de kern en zoeken we samen naar een manier om te leren omgaan met dat wat er is. Met inzet van jouw eigen kracht, talenten en wijsheid. Richten we op knelpunten / hulpvragen die je ervaart in je dagelijks leven. We leren je te werken aan mogelijke oplossingen of om het te aanvaarden en er mee om te gaan.


Soms groeit het je boven het hoofd!

Soms kunnen we het zelf niet meer overzien omdat we er midden inzitten en het overzicht verliezen door de onrust om je heen. Lijkt alles fout te gaan en heb je het gevoel dat niets meer lukt of dat je er helemaal alleen voor staat en niemand je begrijpt. Psychosociale begeleiding kan je dan verder helpen om anders naar de situatie te kijken dan je voorheen keek.


Wanneer je streeft naar een normaal leven
Het gaat allemaal niet als vanzelf je kan moeilijker mee komen met wat de maatschappij van je verwacht. Je hebt problemen op school of in je omgeving vind je geen aansluiting. Met of zonder indicatie worstel je met jezelf staande houden in de maatschappij en streef je naar een zo normaal mogelijk leven maar wordt daarin niet gezien en gehoord door de maatschappij. Je staat ergens op de ladder maar hebt de intentie om verder te komen  en kan daar wel ondersteuning en begeleiding in gebruiken om verder te komen dan men denkt dat je kan. Jij weet als geen ander wat jouw mogelijkheden zijn als je er maar in gelooft.

Voor welke gebieden bieden we deze hulp:
Te denken valt aan vraagen op het gebied van wonen, werken, leren, relaties-omgang met anderen, omgaan met een ziekte of beperking en financiën

Het Vlinderhuis De Oase


Ontmoetingscentrum - Activiteitencentrum - Dagbesteding

Ontmoetingscentrum

Holistisc Centrum Het Vlinderhuis De Oase is een plaats van ontmoeting - delen & ervaren. Ontmoeting van het zelf in wie we zijn, ontmoeting van onszelf in de ander door de herkenning van wat de ander deelt. Ontmoeting met een andere jij, wanneer je nieuwe dingen ervaart komt er een andere kant van je boven die je nog niet gezien had.


Een ontmoetingsplek voor jong en oud om elkaar en gelijkgestemde te ontmoeten. Waar je binnen kan lopen voor een praatje een kop koffie of thee, voor een eenvoudige lunch of om met elkaaar een activiteit te doen.


Learn more

Activiteitencentrum

Het Holistisch Centrum Het Vlinderhuis De Oase bied activiteiten aan op persoonlijke ontwikkeling en sociaal welzijn. Zo zullen er curssussen en workshops aangeboden worden op persoonlijke groei, zijn er activiteiten gericht op ontspanning en creativiteit, of om uit je comfortzone te komen met toneel/dramalessen. Zijn er activiteiten op lichamelijk welzijn als Yoga Biodanza en andere lichamelijke bezigheden.


Zijn er bijeenkomsten lezingen, sprekers en documentaire's die bewustzijnsverruimend zijn. Op het gebied van gezondheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling.


Learn more

Dagbesteding

Holistisch Centrum Het Vlinderhuis De Oase is een centrum waar je een dagdeel of een dag, wekelijks of maandelijks met diverse aangeboden activiteiten kan deelnemen alszijnde een zinvolle dagbesteding. Wanneer je graag onder de mensen bent en jezelf wilt verrijken en kennis wil nemen van de mogelijkheden om je kennis, talenten en kansen  te vergroten.


In de centrale ruimte is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de keuken tijdens de lunch voor een kopje soep, broodjes en fruit.


Het is een samenkomen van mensen die elkaar begrijpen, die voorzichzelf komen individueel of het fijn vinden om een band op te bouwen wanneer je elkaar veelvuldig ziet dan ontstaat de connectie die je elders mist.

Learn more

Onze medewerkers

Marlon Schalkwijk

Eigenaar, Organisator, Creator

Intuïtief LifeCoach, Atlantis Therapeute, Transformatie Healing.


Hallo ik ben Marlon Schalkwijk,

Waar nu mijn kracht ligt, lagen vroeger al mijn angsten, overtuigingen en gedachtepatronen. Ze overschaduwden mijn werkelijke kracht, ik durfde er niet meer in te geloven en was mijn zelfvertrouwen volkomen kwijt. Afgedwaald van mezelf... tekens van het leven hadden me beschadigd in wie ik werkelijk was.
Door een ingrijpende gebeurtenis, het overlijden van mijn vader, kreeg ik mijn wake-up call. Hij heeft vanaf dat moment me vanuit het universum de weg gewezen in welke wegen ik mocht gaan, waar ik terecht kon voor hulp bij al mijn processen. En was hij nu mijn mentor in welke beslissingen ik mocht nemen. Dit heeft mijn hele leven veranderd en ben ik een helende reis naar mezelf begonnen.

Volgde ik diverse opleidingen en cursussen, zowel voor de praktijk, als voor mijn zelfontwikkeling en groei wat me steeds meer bij mijn essentie van het leven bracht. Wat ik nu weer kan toepassen in mijn praktijk om cliënten te begeleiden in hun eigen helende reis naar zichzelf.


Lees meer

Wat anderen vertellen!

Innerlijk kind Ceremonie


" Marlon Schalkwijk wist tijdens deze avond een rustige en veilige sfeer te scheppen.
De meditatie en de healing werden begeleid door klanken van o.a. klankschalen en gong.

Er was veel ruimte om de 'diepte' in te gaan en je innerlijke kind te ontmoeten en in te voelen welke aspecten om heling vragen.

Ieder van de groep had een eigen ervaring en het was fijn om dit met elkaar te delen.


Dankjewel Marlon voor je liefdevolle inzet.


Hans van Dodewaard

- Reviewers company

Hier jouw revieuw


“..................”


Name of reviewer

- Reviewers company

Hier jouw revieuw

“.....................”


Name of reviewer

- Reviewers company